jeudi 10 décembre 2015

ANTSAPANANA

Efa akaiky indray ny fialantsasatry ny Noely. Mahafinaritra loatra fa na ireo mpino na ireo tsy mpino dia samy faly rehefa ho avy ny Noely. Ho an'ny ankamaroan'ny olombelona aloha dia fifaliana fa hifanolotra fanomezana. Ho an'ireo tso-po moa dia vao maika faly fa afaka hizara betsaka kokoa! Na ny tsy fianakaviana fa olon-tsotra aza dia tolorana fanomezana satria hafaliana ny mizara, eo indrindra no fanararaotana maneho fitiavana sy fangorahana: "esprit de Noël" hoy ry zareo vahiny. 

Fa ho an'ny olona sasany ny Noely dia midika ihany koa fa afaka handeha haka rivotra. Indrindra ireo izay monina andrenivohitra, mba andeha hikisaka kely hitady ranomasina, hifoka rivotra madio. 

Rehefa mandeha toy ireny, ilay miala an'Iarivo dia matetika loatra ny olona mizotra miantsinanana, ao ambadika ao manko tsy dia lavitra loatra nefa koa efa tena mahafinaritra. Maro ireo zatra loatra miantsinanana e! Na ho etsy Toamasina, na ho etsy Manambato na koa Vatomandry na mbola hitohy mankany mankany.

Samy manana ny mahavariana azy ny olona rehetra, fa izaho manokana, mba tena manamarika ahy loatra no sady tsy foiko, tiako hitoerana maharitra. Ilay tanana kely tsy maintsy ijanonana na mandroso na miverina raha misy dia aleha any atsinanana any dia Ilay Antsapanana. 

Asa loatra! Noho izy tsy mba matory ve? Noho izy misy sakafo mafana foana na amin'ny ora fahafiry na andro na alina ve? Sa noho ireo olona sariaka mandray anao tsy mialon-jafy? 

Tena tiako, mamiko ny mandalo eo amin'io toerana io, angamba hoy aho tsinona teo ihany aho nihinana ny sakafo matsiro indrindra teto an-tany: amalona lena sy henakisoa. Angamba koa satria aho mbola tsy nijanona teo nihoatra ny 30mn. 

Efa taona maro aty aoriana aho mahatsiaro fa tsy mba manana sary mirakitra fahatsiarovana momba io toerana io. Koa dia noho izany indrindra no nahatonga ahy hiara-hiasa amin'ity ranamana MizinPhotography ity mba haka sary ho ahy. Hitondra anareo fotoana vitsy monja eo amin'io toera-mamiko io. Mankasitraka azy feno ny foko.


Koa rehefa mandalo eo ianareo! Tsarovy ity namanareo ity! Mba itondrao voandalana. Sary iray nalainao tao Antsapanana. 

jeudi 27 août 2015

Maloka ny aty


Mba ampindramo ny tsikindry aho dia hibaliaka ny masoandroko
Mba ampindramo ny feondry manga aho dia hihira ho an'ireo akamako
Mba ampindramo ny tanandry kinga mitendry mozika aho dia hampikorana ireo mitolofika.

Fa lavitra lanitra manga aky ny misy anay! 
Mangiana, mitoloko sy misento lava ireo manodidina ahy.

Mba ampindramo hery kely hijoroako ho mahery,
Mba ampindramo tara-pahazavana dia ho feno ny banga.
Fa sina loatra ny tontolo, ampindramo, ampisambory.

Miandrandra andry... Aza mijery sy mandalo fotsiny ihany,
Mba omeo talenta iray avy any.

Vonjeo hono izy fa arian'ny olona eo e


dimanche 2 août 2015

Fanadiovana Tarehy

Fony fahazaza, ny atao hoe manasa tarehy: maka rano, dia lemana ny tarehy, somary safosafoina amin'ny tanana avy nomandoina tamin'iny rano iny dia izay, madio ny tarehy. Tena madio tokoa anie izany e. 

Taty aoriana, mampiasa an'ity karazana akora rehetra ity: "démaquillant", "gel lavant",  "gommage", sns mbola tsy tonga lafatra ihany ity tarehy kely. 

Izaho manokana dia mba te hanandrana foana hatrizay hoe mba ahoana loatra re ny tarehy rehefa avy sasana amin'ireny Clarisonic ireny e! Ny vidiny manko dia tena tsy misangy. Raha tsy diso aho toa 160€ izy izay. Izaho moa tsy manana fa mba te hanandrana ihany saingy indrisy. 

Vao haingana, raha haingana izany hoe vao 6 volana teo, nisy olona niteny tamiko hoe mividiana borosy Shiseido fa mora be 27€ nefa dia tena malefaka sy madio be ny tarehy rehefa diovina aminy, itony antsoina hoe "dupe" moa izany ny filaza azy, "dupe de Clarisonic". Nandeha tokoa aho fa izaho moa tia andrakandrana ity, nandeha nanontany teny anivon'ny Sephora fa tsy mivarotra hono izy ireo fa vidio mivantana amin'ny tranokala Shiseido. Iny fiantsenana an'abakabaka iny moa tsy mbola tena talentako loatra fa mampisalasala ahy matetika koa dia adinodino teny raborosy "dupe".

Indray andro izay ary aho nandalo Primark, ka nahita an'ity borosy ity 1€50, vidina mofodipaina e! Aleo raisina ihany aloha. Mba andramana dia hita eo. 

Aoka re ramatoa! Fa taiza aho hatrizay tsy nahalala an'ity zava-mahasoa ity. Tsy niova akora aho hanadiovako ny tarehiko fa kosa nampiasa ilay borosy, maraina sy hariva. Tena tsy lainga fa maro be ny olona mahita ahy lasa niteny fa tsara be ny hodi-tavako. Lasa malefaka sy malandina kokoa. Sady izay indray, afaka manotra ihany koa anie ity izy, tonga lafatra e, hitady inona intsony.

Ny taona miha-mandroso fa ny hoditra tsy miofo! Hafaliana foana fa 1€50 no niala ampaosy fa tsy 160€. Tena tretrika, afapo, afaka mizara aminareo, tsy voatery lafo ny zavatra tsara. Tsy voatery marika ambony vao mahakarakara 😜.

Fa efa ho lany ihany ity akora ity ka aleo aloha araraotiko zaraina aminareo an-dahatsoratra ihany koa fa tena mety ahasoa. Ity no fanasako ny tarehiko. Tsoriko aminareo fa misy fotoana aho tsy mahatandrin-tena: mihinana sakay, miletra sakamalao be, misotrosotro rano misy alikaola kely eny 🙊. Fa ity fanasako tarehy ity dia niantoka ny fahadiovan'io tavako io. Raha be indrindra 1 ny mony maditra, tsy mety resy, tsy mety lefy fa mipoitra eo amin'io tarehiko io. Mampibaribary ny "mauvaise hygiène alimentaire" ataoko hono izany ny tanjony e! 


(Tea Tree @THE BODY SHOP: arbre à thé nettoyant purifiant visage)

Dia izay ny anio, fahazarana kely nozaraina taminareo. Ny omaly tsy miovan'ny maraina sy hariva, ireo ny fitaovana fototra ampiasaiko manadio ny tarehiko na manao manjamaso aho na tsia. 

Koa mahasoava e. 

mercredi 29 avril 2015

33 TAONA AHO

33 taona aho ity.

Ohatran'ny mahavariana ahy, toa tsy tsaroako niaina lava be toy izany akory aho tamin'ny fiainako anefa tsy azoko lavina satria vao avy nankalaza ny tsingerin-taona naha-33 taona ahy izahay tamin'ity volana aprily ity.

Fahatsiarovana mitambolona irony fahazaza no tena tiako rehefa tonga ny fetiko fony aho vao niala ny tokantranon'i Dada sy i Neny. Satria fony aho mbola zaza dia tsy adinon'i Neny ny manao mofomamy ho asiana labozia hotsofina hankalazana ny tsingerin-taonako sy ny zokiko lahy (i Samoela), izay samy daty mitovy no nahateranay na dia 3 taona aza ny elanelanay. Fahatsiarovana mamy izany taloha, satria andro miavaka nahazoana fanomezana ihany koa... Natsiro ny fahiny.

Tany amin'ny taona 2004 tany ho any angamba (angamba satria tena tsy tsaroako hoe taona firy) izy izay no maty i Neninay (matin'ny homamiadana). Nanomboka teo, tsy tiako nankalazaina loatra intsony ny andro fetiko, satria io daty io no nandevenana ilay reniko. Iza intsony no hanao mofomamy ho ahy eo? Iza intsony no ahatsiaro hanome fanomezana ho ahy eo?

Izahay moa dia fianakaviana tsy dia nanan-katao, sady maro an-trano tetsy an-daniny, fa hafa ihany i Neny ry zalahy, nahay nampifaly teny, tsy adinony izany fanomezana izany, hainy loatra fa tsy voatery handany vola be vao hampitsiky ireo tiany. 
Asa nahoana fa izao aho efa 33 taona, fa tsy misy andro tsy ilako iny reniko iny, matetika aho latsaka tomany, nahoana no dia izao no sedra eto an-tany? Midradradra amin'ny toerana mangiana, raha mba azoko natao, na dia iray minitra monja, hamihina an'i Neny.

Dia lasam-betsovetso eto indray aloha koa inona?

.................
Fa na izany aza, tsy irery aho eto an-tany fa mbola banga tsy ho voatototra iny toerana iray iny ato am-poko, 

.................
very.... mampihomehy kely fa tsy tadidiko ny tena anton-dahatsoratro :)
lasa vinany teto aho dia lasana ihany koa ilay tena aingam-panahy nanokafako ity pejy anio ity

.................
zary lasa nizarako ny tsiahy sy ny fitiavako ny reniko, angamba aho te-haneho fa mbola zaza be ato anatiko ato na dia nitombo taona be aza. Te hamita-tena.

.................
aleo ianareo avelako aloha fa ndrao tofoka, ho zary zendana ahita ahy hilofika amin'izato tsiahy mampangotsoka ahy.

.................
hiverina tsy ho ela aho hitafa sy hiresaka
fa izao aloha:
bà betsaka

jeudi 23 avril 2015

Mankafy Fiainana

Maninona moa e? Maninona raha fongarina hatreo ny fijerena ny hafa dia mba mijery indray ny soa sy ny tsara izay tsy misy mpanana afatsy izaho irery? Satria mijery ny manodidina aho, toa sambatra ery i Ranona satria manana an'izato sy izato, sambatra loatra i Anona iry satria tsara tarehy, sady manga feo no manan-talenta no .... Eo dia variana mampitaha eo, ary izaho mba manana inona? 😞 dia valaka sy kivy saina eo.

Anefa vao ovaina ny fomba fijery dia lasa indro feno tsiky miteny irery: "Hay sambatra aho fa manana ANAO". Hay sambatra aho fa manana an'izao sy izao... Andray, hay ve e? Nahoana no tsy hitako raha tsy izao? Jamba loatra, nanampi-maso variana nitazana ny hafa ka zary tsy nahita ilay fahasoavana teo ampela-tanana.

Anio aho hizara ny fahasambarako, izay tsy miavaka akory, fa nahatsapako fahasambarana teo amin'ilay fotoana niainako azy.

Anio aho nisakafo maraina, fa naninona no tsaroako tampoka fa sambatra aho? Satria any ho any, maro ireo tsy mba manana anjara amin'izany, satria any ho any, misy no mangahiahy, raha mba misy azo arapaka lahy 😞.Ity volana ity no nahazoako ity ranomanitra ity, fanosotro matetika, ary faran'izay mahasambatra ahy ny mamofona ny tenako isaky ny manao azy aho. Hanitra malefaka, mitondra ahy anaty fahasambarana tsy misy pentina. Sambatra aho, satria manana asa, manana fidiram-bola ahafahako mividy izay tiako. Sambatra aho fa mahay mankafy izay eo ampelatanako. Omaly tolak'andro, nafana be ny andro. Indro izaho sy ny bokiko, naka toerana malomaloka, naka fy ny tontolo, sambatra aho satria misy ny masoandro, sambatra aho nanana fotoana nakana aina. Tsy nisy afatsy izaho irery, nanadino ny taraina.Izany hasambarana rehetra izany, afaka tsy hitako raha variana nijery ny hafa aho, raha tsy nitodika kely nijery ny tena izaho sy izay anjara fahasoavako.

Zaraiko aminareo anio, satria tiako mba ahatsapa fahasambarana koa ianareo. Teny nomena ahy ity nahasoa ahy ka indro zaraiko ahasoa anareo koa izao: "ampy ahy ny fahasoavaNao"


Naoty: lahatsoratra ataoko ety an-dalana ity nefa tsy andriko ny hizarana azy koa dia miala tsiny aloha fa mbola tsy vita kaly ny endriky pejy 😉

dimanche 19 avril 2015

CATRICE Cosmetics

Tsara ery ny andro aty anio, masoandro be, lanitra manga na dia tsy mafana be aza fa mila akanjo mafana ihany raha hivoaboaka any ivelany any. Izaho moa ato sady mikohaka be no voan'ny sery izay tsy izy ka dia fahafinaretana lehibe azo atao amin'izao fotoana izao ny manoratra eto, miaraka amin'ny dite mafana.


Anio hozaraiko aminareo ny fahitako an'ity marika CATRICE Cosmetics ity, izay vao voalohany no nampiasako azy na dia efa ela dia ela aza izy no nisy. Raha mpijery Youtube toa ahy ianareo dia marika malaza be izy io no sady azo ioriranana tokoa ny vidiny.

Mba ho fanandramana dia nividy vokatra karazany 4 aho, satria tsy afaka nandramana moa ity izy fa dia novidiana an-jambany ka aty an-trano no nanao izay azo atao.


Omaly ary aho no nampiasa azy rehetra ireo, satria nanasa vahiny aho omaly. Ny maraina alohan'ny hiantsena aho izany no nanomboka nanao manjamaso, nampiasa an'ity "base de teint" ity. Natokana ho an'ireo olona manana tarehy mitera-menaka izy io sy be mason-koditra, izay tena izaho mihitsy izay karazan'olona izay. Tiako ampahafantarina anareo aloha fa izaho dia tamin'ny 2 ora maraina vao nanala ny manjamasoko fa satria izay vao lasa ny vahiny. Izany hoe nataoko andrana mihoatra ny 10ora izy. Teny anatin'ny tontolo andro teny dia nisy fotoana aho nahandro sakafo, izany hoe nafana be ny toerana nisy ahy; na izany na tsy izany, azoko lazaina fa tena tsy nangirana mihitsy ny tarehiko ary tsy niala mihitsy ny "fond de teint" fa dia nitazona tsara teo foana. 


Naoty ho an'ny "base de teint" = +++++


Ny "mascara" natokana ho an'ny volomaso (sourcils) indray dia miloko volon-tany, tsy afaka nasiako sary fa tena sahirana mafy aho maka sary fa tsy mivoaka araka ny tadiaviko mihitsy koa dia aleoko tsy asiana fa dia io miloko vonlon-tany amin'iry sary fahobe ambony indrindra iry izy e!
Ny antony ampiasako "mascara" ho an'ny volomaso moa dia tsy inona fa tsy tiako misavoritaka ny volomasoko fa mitsiparaka lava izy ireo, volomaso maditra :) koa dia feheziko amin'ny "mascara" mba hanao jery atrika hendry tsara. Fa tena tsy ambaka ny hafa izy e, tena nahavita ny asany, ary maivana tsy heno akory hoe nisy "mascara" ny volomasoko.

Naoty ho an'ny "mascara" = +++++


Raha mba misy zavatra tiako ihany koa amin'ny tontolon'ny manjamaso dia ny lokomena, koa nanandrana an'ity lokomena "Ultimate Colour - 360" ary aho, izy io dia anisan'ireo lokomena tsy mangirana fa "matte".

Toram-po goavana ny ahy, tena tsara izy, tsy araka ny maha-lokomena mora vidy azy fa tena tsara kalitao, tsy manamaina molotra. Izy aloha tsy anisan'ireo lokomena mitazona ela be, tena tsy misy soratra milaza an'izany koa moa eo ka tsy hoe namitaka akory ny mpamokatra, koa rehefa avy misakafo ianareo dia mioman-komana izany aloha fa tsy maintsy miverina mihosotra lokomena avy eo.
Ny indro kely hitako amin'izy ity: mora mifindra amin'izay tratrany eo izy raha toa ka tsy miketoka "mouchoir" avy mihosotra azy, koa raha mividy koa ianareo, aza adino, somary atao mandalo an'elanelan'ny molotra ny "mouchoir" rehefa avy manao lokomena.Naoty ho an'ny "lokomena" = +++++Farany vokatra nandramako dia ity "vernis" fatao fototra alohan'ny hanao "vernis" misy loko. Ny hankafizako azy? mora maina kely ery izy ka tsy miandry 40segondra akory dia afaka manosotra ny "vernis" manaraka. Tiako satria izaho tsy manam-paharetana. Izy koa dia manamafy hoho ary natao hitazona ela ny "vernis", izaho manokana dia afaka manamarina aloha fa tsy misy lainga izay voalazany, raha ny omaly sy ny anio, mbola afapo aho. Mety fohy loatra ny fotoana nanandramako azy fa izaho koa anefa tsy manao "vernis" ela be amin'ny hohoko fa 2 andro ihany dia esoriko, izany hoe ho ahy manokana, mety tsara sady mahafapo ahy izy.

aza ny tanako tsy vita "manucure" no jerena fa ny "vernis" :p

Naoty ho an'ny "vernis" = +++++


Azoko hamehezana ity anio ity, izaho manokana dia afapo 100% amin'ireo vokatra novidiko, aza hitako ka hamporisika ahy hividy zavatra be dia be ao amin'io marika io fotsiny izao andrana nataoko izao, satria mora anie ny vidiny e, tsy misy mihoatra ny 6€ ny vokatra iray nefa tena tsy ambakan'ireo marika lehibe toa an'i Mac sy Urban Decay izy (ireo aloha ny mpamokatra tena haiko dia ireo no tanisaiko).

Dia izay indray ary aloha ry namako isany fa mirary antsika hiatrika erinandro feno fiadanana ny tenako.

Ba Betsaka

lundi 23 mars 2015

Izay azo andrandraina, fisaorana no atao


Anio, rehefa avy nangatsiaka indray, nilona tao anaty loto (pollution) ny mponina teto parisy dia nahazo ny anjara masoandro be migaingaina anio, koa dia tsy hijery ny lasa raha izaho manokana fa hankafy ny izao ankehitriny izao, satria raha mijery izay miandry rahampitso araka ny filazana toetr'andro ao dia orana indray no ho avy eo! Koa tsy aleo ve mankafy izay misy eto amin'izao ora izao? Mankafy ny masoandro, mijery ireo voninkazo manomboka mamelana sy manomboka mandefa hanitra hanazava ny tontoloko 😉.

Satria mihiratra ny andro, miramirana ho azy ny endrika, dia faly mizara izany fotoana mamy izany aminareo e! 

Ankafiziko tsotra izao izay misy eto izao. Dia zaraiko ihany koa izay voatsirambiko eto. 


Dite no hanalako hetaheta 👍, manasa hiaraka hisotro e!  Fa mahagaga ahy fa vao misy masoandro dia mora mangetaheta be na tsy mafana be mahatsemboka akory aza. Ny saina angamba no mitondra azy 😊. Tato ho ato dia tena nankafy tanteraka an'ity dite ity ny tenako e! Satria zatra ny dite mafana nandritra  ny ririnina angamba.

Ilay lokomena indray : ALL FIRED UP - MAC💄 hmmmm io mba nanamarihako ny fahatongavan'ny lohataona (lohataona ve printemps???)


Satria ny lamaody aty izao, dia ny loko marevaka, ny akanjo misy sarim-bonikazo ary ny pataloha tongotra elefanta 🙊 hahaha. Samy maka izay tandrify azy fa izaho aloha tsy fantako na rahoviana loatra vao ho sahy hiverina hanao pataloha "pattes d'éléphant", soa ihany aho fa mpanao akanjo sy zipo, iny mba tsy dia maninona.

Izay aloha ny anio, mandalo miserana fotsiny fa mbola maro ny adidy miandry ahy. 

Mazotoa daholo nareo. 

Ba betsaka 😘

jeudi 12 mars 2015

ESSENCE

Raha mba toa ahy ianao, mpijery Youtube dia tsy zoviana aminao intsony ny lazan'ity mpamokatra izay horesahiko anio ity. 

Izaho manokana, fony vao tonga voalohany taty an-dafy dia nitsidika an'i Berlin, ary tany aho no nividy voalohany indrindra pensily ho an'ny manjamaso tamin'ity marika Essence ity. Tadidiko fa izay nahita an'izay pensiliko (manga ny lokony, mbola tsaroako 😉) izay dia niteny daholo hoe tsara be. Ankehitriny efa misy mpivarotra vokatra Essence maro eto Frantsa koa dia afaka manaram-po amin'izay 😊

Tato ho ato aho dia nanandrana vokatra vaovao koa indro zaraiko aminareo: lokomena 03 isa, pensily ho an'ny molotra 02 isa, ary fototra fametraka alohan'ny manjamaso 01 no novidiako. Efa herinandro izay no nahazoako azy ireo ary noho izany dia efa nampiasaiko avokoa izy rehetra. Tsy misy mihoatra ny 3€ ny vidin'ny iray amin'ireo.Ity izao ilay fototra fampiasa ahosotra alohan'ny hanao manjamaso, tena mahafapo tanteraka ahy izy ity satria mora ahosotra ary tena mitàna tokoa ny manjamaso rehefa ampiasaina. Izany hoe, tsy ilay lasa mitambatra eo anelanelan'ny hodimaso rehefa tsemboka  iny, maharitra eo ny loko natao mandra-panala azy amin'ny "démaquillant".

eyeshadow base Essence
Ireto manaraka ireto indray ny lokomena, karazany samihafa mihitsy izy ireto rehefa tena hita maso fa tsy amin'ny sary fa eto moa izy tsy dia hitanareo tsara angamba fa ialako tsiny (somary mila miofana maka sary angamba aloha ny tenako e). 

Adorable Matt - N° 14

On the catwalk - N°04

Blush my lips - N° 12

swatch (with flash): N°12 - N°04 - N°14

Ny azoko lazaina dia tsara loko ireo lokomena ireo ary tsy manamaina molotra mihitsy. Raha ny vidiny izay latsaky ny 3€ dia tsy misy hitarainana aho. Mandina tsara ny molotra na dia mbola mangatsiaka kely aza aty. Maharitra eo amin'ny molotro hatramin'ny oran'ny sakafo atoandro izy. 


Ireto pensily fanosotra ny molotra ireto no tena tiako tena tiako sy ankafiziko indrindra, satria tena mety be loatra amiko, rehefa dinihiko dia tsy mila lokomena akory aza fa efa fahazarana moa ity mihosotra lokomena dia atao ihany. 

Tsy misy kihanina izy ireto amiko, manana karazany maromaro aho amin'ireto pensily ireto satria mora loatra dia tsy maninona na ananana avokoa aza ny loko rehetra 😜

Marihiko fa izy ireto dia tena "longue tenue" na misakafo misy menaka aza aho, ny faritry ny molotra mijanona tsara eo, tsy mila mitondra pensily mandehandeha toy ny hoe tsy maintsy mitondra lokomena. swatch (using flash): N°15 - N°08
 Dia izay indray ny tsena, asa ianareo raha mba mankafy ny marika Essence toa ahy! Mba zarao e 😉 

Mandra-pitafatafa indray ary ô 

Ba betsaka
IkalaFanja

jeudi 26 février 2015

MAINTY SY NY FOTSY

Lasa eritreritra kely androany satria tafaresaka tamin'olona vahiny fotsy izay hiaran'ny fanavakavahana sy fankahalana ankehitriny nohon'ny finoana izay misy azy.  Mijaly hono izy ary mahita fa tsy rariny .

Dia injao koa, ny haino aman-jery sy ny serasera  misy rehetra (facebook, twitter, instagram ....) dia miresaka ny momba azy ireo avokoa fa diso tafahoatra ny zavatra mitranga. 

Ampoko lalina any, tsy mainty aho no tsy fotsy ihany koa, fa ny eoropeanina indrindra no tena nanavakavaka ahy, impiry moa aho no miantsena eny anivon'ireny "grande surface" ireny no tsy nisy niarahaba akory teo amin'ny "caisse" ? Hatrany anaty fitateram-bahoaka mangarika ery ny fotsy vao manantona hipetraka eo akaikiny eo ianao. Eny fa hatrany ampiangonana, iainako ny fanavakavaham-bolonkoditra.  

Fa ny olona miloko moa izany efa izay no niainana hatrizay dia tsy mahagaga, tsy mampalaelo? Zary toa tsy mankarary, fa inona izay olona tsy zarizary. Mandalo miserana ihany toy rano an-damosin-gana. Na ireo izay milaza azy ho mpiaro ny zo maha olombelona, inona moa no nataony? Mbola voavakavaka ny olona miloko.

Mba rediredy tsy aritra ny anio, fa raha fotsy aho, efa tsy toy izao (angamba), nofy ririnina any izany, efa zarazara aloha aho izao, olona karazany "miloko" ihany. 

Safidiko, aleoko izao ihany, Malagasy zarazara, malagasy hatrany ampara. Tsy haniry ny ho vazaha, na ho tonga  amerikanina na indianina, sns ihany koa. Malagasy aho, satria izay no anjara nomen'Andriamanitra ahy, raha tiany ho olon-kafa aho dia efa nataony teraka avy amin'ny reny sy ray hafa. Na ho mandrakizay ny fanavakavahana, dia tsy atao mampaninona fa izay no efa eo ampelatanana.

Aleoko eto no miteny, fa ndrao indray lazaina manivaiva ireto nanjanaka ireto razambe nipoirako raha namaly teo. 

Sady rehefa nodinihiko dia na samy malagasy aza moa mifanavakavaka, ny mainty sy ny fotsy, ny andriana sy ny tanindrana, ny mahantra sy ny manana... 

Eisy e ra-olombelona, Zanahary iray ihany no hitsara antsika ireto, fa tsy misy Andriamanitra ho an'ny karazam-pirazanana na karazan-doko. Rehefa maty toa mitovo loko, indro isika rehetra izao hody ho lasa VOVOKA MALOTO

vendredi 20 février 2015

One day with Soapeta

Yeah, I start everything by introducing my precious Soapeta because she deserves it :)

So, last Thursday 19th, was an ordinary day for everybody, but special one for us, because we've had so much fun.

The night before, we spoke to fix the appointment in Paris, we agreed to be at Musée du Louvre at 10h30. In the morning she called me: "my train is on time, see you in 1 hour". I left then my house to be on time too. 
On the metro, I received one message: "holy  crap, there is a mechanical issue and the train has to stop" . I replied: "no worries, I will catch you at Gare de l'est" . 15 minutes later " Fanja, take off at Cadet". I replied: " I'm at gare de l'Est" ... she called me: "come back, in 3 stop I wait you in the quai" ... misadventure .... finally we met.... yeahhh big hug, it was long time since we had seen each other.

So we went together to Musée du Louvre for a visit, after that, as we are both youtube users, we made some videos, we took some pictures. 

my sweet Soapeta and I


Time went fast, it was time to have lunch but where? MacDO? Starbuck? Restaurant? And then, my intelligent and smart friend asked me if I want to taste something new and special. Of course, I replied:" YES". So here we go, we took the Metro line 8 to stop at La fille du Calvaire, we walked 5minutes and we arrived at Marais on this amazing place "Rachel's".

This is a restaurant, I've ever seen in Paris, but I was hearing something like that in the novel by Douglas Kennedy (he's one of my favorite writers), and he illustrated that quartier of Marais so well, so when I arrived in the place, I've got that impression of "already been".

Anyway, I want know to tell you about that special restaurant (where you can eat the best cheesecake in the world) "Rachel's" because I ate a really yummy food, with a very cute presentation and Rachel (she is not french!) was really a smart person who takes care personally of all her clients. We ate for 1 hour and half, ya ya, because we "tchited and tchated" in the same time. And the waitress asked 2 times if everything was OK, if we were at our ease and please note, she smiled, not a marketing smile but a sincere smile, from her heart :)

By some pictures, I invite you guys to have a look at that best restaurant ever, and if one day you pass through Paris with someone that you love, don't forget to pass at Rachel's even to eat cheesecake and to drink coffee. 
One adress: 25 rue du Pont aux CHOUX - PARIS 3


Part of thing you can find there:this is for free and it's so good
salad, small size for 13€ 

bagel's 18€

"THE" cheesecake 7€50

And Rachel's restaurant has a nice decoration ;)
After the lunch, Soapeta and I took back the Metro and we went at Galeries Lafayette, we did a little bit shopping but it's women's stuff so I think there is no need to show a picture of what we bought ;)

at Lafayette

It was late that day, we have to say goodbye, with an heavy heart everything has it's ending 


See you next time my lovely Soapeta
dimanche 15 février 2015

URBAN DECAY & IkalaFanja

FITIAVANA, hadalana, FITIAVANA, fahajambana, FITIAVANA

Anatin'ny erinandro mampalaza ny fetin'ny fitiavana isika izao, izaho manokana aloha tsy mankalaza fa tsy hoe tsy mankasitraka akory fa tsy azoko tsara ilay tena antony, no sady tsy misy fahazotoana loatra aho handalina koa dia andro toy ny andro andavan'andro ho ahy ny fetin'ny 14 febroary, fa na izany na tsy izany dia mirary fety sambatra ho an'ireo mankalaza azy mandrakariva isika.

Ny ahy izao ny fitiavana nankalazaiko tato ho ato dia ny fitiavako manokana an'ity marika mpivarotra kojakoja momba ny manjamaso ity dia izay efa hainareo loatra fa i URBAN DECAY, vao io marika io dia efa babo aho, fa izany hoe, ilay vidiny no mampisalasala sy mampitsahatra ny tongotro tsy hiroso matetika ;)


Fa na izany na tsy izany, rehefa mba misy hetsika ara-barotra ataony aloha dia indro aho tonga mamaly ny antso, satria maimaim-poana ny fanandramana ary aty amin'ny toerana misy ahy ny manandrana tsy midika mihitsy fa tsy maintsy mividy avy eo. Koa dia nanandrakandrana tany ny tenako dia BABO indray e, toy ny mahazatra, tsy mahatanty ny mena miraviravy, dia indro izy:

correcteur Naked Skin

Réf: MED DARK - Neutral
 Izy io dia fanositra ho fanitsiana :), atao ambanin'ny maso dia "anti-cernes" na koa apetaka eny amin'ireny marika sy tasitasy amin'ny tarehy ireny, toy ny mony ihany koa e, manana correcteurs 2 hafa aho (NARS sy MAC), fa nividy an'io iray io aho satria ilay NARS na dia nahafapo tanteraka ahy aza dia tsy afaka nampiasaiko intsony nony tonga ny ririnina satria izaho dia nihahatsatra dia hatsatra. Nividy MAC aho satria tsy nisy nifanaraka tamin'ny volon-koditro teo amin'i NARS na dia izy aza no marika mitana ny lohalaharana voalohany amin'ny anti-cernes, tsy ratsy akory ilay MAC fa sarotra hosorana ihany satria izy dia manana "texture crème" izany hoe mila fotoana kely manao azy. Vao nahita ity voka-baovao teo amin'ny URBAN DECAY aho dia roboka tanteraka sy babo satria izy io dia faran'izay mora ahosotra no sady tena mi-"flouter" tanteraka ny hodi-maso. Tena babo tanteraka aho, ary izaho dia nanararaotra nividy azy tamin'ny tolotra "saint valentin" ka 15€ no nividianako azy raha toa ka 20€ ny vidiny andavanandro.


Koa satria moa aho nihahatsatra araka ny efa nolazaiko tetsy aloha dia voatery ihany koa niova "Fond de teint", ka dia nividy an'ito NAKED SKIN n°08 ito indray aho ho solon'ilay N°09 fampiasako, manana Fond de teint maromaro koa aho fa arakaraky ny ho aleha no ampiasako azy. Ito Urban Decay  (satria izy lafo) ito dia fampiasako rehefa handeha hiangona sy handeha hiaraka amin'ny ankizy, fa ny andavan'andro hiasa dia Maybelline no mangana ato amiko ato.Ity ho asehoko anareo farany ity dia tsy misy antony manokana tena nahatonga ahy hividy azy, fa adalana tsotr'izao, satria tiako Urban Decay dia tsy aritro fa nividy ity "palette NAKED ON THE RUN" ity aho satria izy io dia "édition limitée", izaho aza efa tsy nahita azy intsony teny amin'ny magazay fa tamin'ny tsena "en ligne" sisa no misy azy. Izy ity anefa nony voaraiko tato an-trano dia hafaliana be ihany ny ahy satria ilay lokon'ilay "blush" dia somary volomboasary ka tsy mitovy velively amin'ilay efa ahy ato, ilay "bronzer" ihany koa somary matroka noho ilay efa ahy, ary ireo manjamaso 6 isa ao anatiny dia samy loko tsy ananako avokoa, etsy andanin'izany ilay "gloss" dia io no voalohan'ny Gloss ananako avy amin'i Urban Decay, ilay pensily sy ilay mascara aloha aho efa manana soa aman-tsara fa dia tsy maninona fa soa ny manan-droa lehiretsy. 
Dia izay, raha ny tiako izao amin'ito palette Naked on the Run ito, satria izy io noforoniny ho atao KIT TRAVEL, izany hoe natao hoentina mandeha dia tokony mba nasiany "pinceaux" na zavatra hanosorana azy, eritreritra ny ahy, faniriana ihany koa e, fa raha ny vidiny kosa aloha efa mba antonony tsara ilay 49€ nefa misy ny ilaina rehetra (ankoatr'ilay pinceaux).


Izay aloha ny anio, asa raha mba tianareo ito fizarana kely nataoko ito, aza misalasala maneho ny hevitrareo ihany koa eo ambany eo, dia mba zarao hoe inona ny marika "cosmetiques" tena mba mahalasa adaladala anareo e?