dimanche 7 septembre 2014

QUAIS LIBRES 07 septembre 2014

Tsy ho haiko ny tsy hizara rehefa misy zavatra tsara hitan'ny masoko, niainako ary heveriko fa mety mba ahasoa ny Tanindrazako ihany koa raha maka tahaka ireo Malagasy monina any Madagasikara. Heveriko loatra fa tsy ho sarotra ho an'ireo mpikarakara hetsika manko no hanao fialam-boly sy fanentanana ny vahoaka mba hiarovana ny Tontolo iainana raha ity hetsika Quais Libres taty Frantsa ity no halaina tahaka.

Izaho moa izany dia anisan'ireo nahazo fahafinaretana afaka niriaria tamin'ny arabe mirefy 6kms izay natokana ho fivezivezen'ny fiara saingy noho ny andro manokana anio dia notapahina ho an'ny fifamoivoizana ny arabe, fa ireo mpandeha tongotra, mpiazakazaka, mpitaingina bisikileta, ireo mpanao "rollers" sy ireo rehetra tsy mandeha amin'ny motera no nanjakazaka teo amin'ny "Quais : Asnières, Courbevoie ary Puteaux". 

Ireto ary ny Sary hoentiko hampiaina anareo ny hafanana teny, izay feno hafaliana sy fiombonam-pianakaviana :)

Naoty: ny mpivarotra sakafo koa rehefa toy izao tsy tara mihitsy ;)


Izay aho vao mahatsiaro fa efa misy toy izao ambiansy izao ihany tokoa kay moa eny Ambatofotsy isaky ny Alahady e

2 commentaires: